Platforme Educaționale Online, proiect coordonat de Asociația Obștească „Academia de Inovare și Schimbare prin Educație”, este cea mai mare comunitate educațională transnațională digitală care abordează teme legate de integrarea eficientă a tehnologiilor informaționale moderne în procesul de predare-învățare-evaluare, întrunind peste 44 000 de cadre didactice din Republica Moldova și România.

Despre noi

Platforme Educaționale Online reprezintă o bibliotecă digitală „vie” care oferă soluții digitale gratuite cadrelor didactice și managerilor școlari interesați de dezvoltarea competențelor digitale. În fiecare săptămână, pe pagina de Facebook a proiectului www.facebook.com/groups/platformeonline sunt plasate tutorialele, webinare, articole, instruiri și scenarii didactice, exemple de portofolii și proiecte digitale elaborate pentru învățământul general.