Apel articole Revista „Platforme educațonale online” septembrie – octombrie 2023

Start date: 25/09/2023

End date: 23/01/2024

TE INVITĂM SĂ FII UNUL DINTRE AUTORII NOȘTRI!

Revista „Platforme educațonale online” este o publicație de teorie și practică educațională orientată către promovarea integrării cu succes a diverselor instrumente și platforme educaționale online în procesul de predare-învățare-evaluare. Edițiile precedente:

Termen limită pentru cea de-a patra ediție – 15 octombrie 2023

Domenii de interes: 

 • abordări teoretice și practice în domeniul dezvoltării competențelor digitale;
 • rezultate ale unor cercetări, modele de intervenție, studii de caz  şi bune practici în domeniul predării tradiționale cu integrarea TIC, predării la distanță și predării de tip hibrid sau mixt;
 • rezultate ale implementării unor proiecte educaționale care integrează eficient TIC;
 • aplicații practice a diverselor platfrome și instrumente web;
 • modele de învățare centrate pe elev și implicarea activă a acestuia prin intermediul TIC;
 • formarea profesională a cadrelor didactice interesate de utilizarea platfromelor web în procesul de predare.

Revista va cuprinde articole în următoarele categorii:

I.                   COMPETENȚE DIGITALE: DE LA VIZIUNE LA ACȚIUNE

 • Pot fi descrise exemple de practici pedagogice, proiecte educaționale, studii de caz care reflectă modul practic în care au fost dezvoltate competențele digitale ale cadrelor didactice sau elevilor.

II.                 TRADIȚIONAL – ONLINE – HIBRID: MODELE ȘI TIPURI DE INSTRUIRE CU UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

 • Pot fi descrise modele și tipuri de instruire tradițională, mixtă sau la distanță care integrează cu succes diverse instrumente și platforme online, cum ar fi preadrea în bază de proiecte, predarea în bază de probleme, predarea în bază de sarcini, predarea centrată pe elev, etc.

III.              INTEGRAREA INSTRUMENTELOR WEB ÎN PROIECTAREA DIDACTICĂ

 • Pot fi propuse modele de proiectare didactică de scurtă și lungă durată cu integrarea diverselor platforme și instrumente web, inclsuiv modelul ERR, modelul celor 5 „E”, modelul CECERE, modelul CLD, etc.

IV.              DIDACTICA UTILIZĂRII TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

 • Pot fi propuse abordări și modele practice de integrare TIC în cadrul unor discipline și arii curriculare, în baza conținturilor curriculare și a recomandărilor din manualele școlare.

V.                ZOOM IN – PLATFORME WEB RECOMANDATE PENTRU CREAREA ȘI PARTAJAREA RESURSELOR DIGITALE

 • Pot fi descrise detaliat anumite platforme web recomandate în procesul de predare sau pot fi recomandate mai multe platforme care ar avea în comun anumite funcții, cum ar fi platforme pentru evaluarea elevului sau platforme pentru dezvoltarea gândirii critice, etc.

VI.             CENTRAREA PE ELEV – RECOMANDĂRI METODOLOGICE

 • Pot fi propuse modele de activități, proiecte și strategii didactice care situiază elevul în centrul procesului de predare-învățare-evaluare cu utilizatea TIC.

VII.           EVALUAREA LA DISTANȚĂ PRIN INTERMEDIUL INSTRUMENTELOR WEB

VIII.         SECURITATEA ȘI SIGURANȚA ONLINE

Termen limită – 15 octombrie, 2023

 • Autorii trebuie să plasezez articolele propuse spre publicare în FOLDERUL COMUN.
 • Articolele nu vor depăși 6 pagini în format Word (Times New Roman 12).
 • Articolele vor include:
  • Titlu
  • Autor (nume, prenume, drad didactic / științific, disciplina predată, instituția, localitatea, țara)
  • Date de contact ale autorului (email și telefon)
  • Textul articolului (4-6 pagini Word, Times New Roman 12)
  • Screenshot-uri, fotografii, colaje relevante în format PNG sau JPEG
 • Articolele pot fi redactate în limba română sau în limba rusă.
 • Publicarea articolelor este gratuită pentru membrii AISE cu statut activ.
 • Cum să devii membru AISE? Instrucțiuni aici. 
 • Autorii trebuie să se asigure că prezentările lor sunt contribuții originale și nu au fost trimise spre publicare niciunei alte publicații.
 • Toate articolele trimise fac obiectul unui proces riguros de evaluare, bazat inițial pe opinia coordonatorului și apoi pe evaluarea a cel puțin doi recenzenți independenți, în condiții de anonimat reciproc.

Revista este înregistrată la Camera Națională a Cărții.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați redacției la adresa de contact: platformeeducationaleonline@aise.md