PROGRAM DE INSTRUIRE PENTRU MEMBRII AISE „MANAGEMENTUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE”

17/10/2021

CUM PUTEM DEVENI MEMBRU AISE:

ADERAREA LA SAU REÎNNOIRREA STATUTULUI DE MEMBRU AISE PENTRU 2021-2022 – Anul Limbilor Europene in Moldova 2017-2018 (aice.md)

INTRODUCERE

Îndepliniți sarcina introductivă și postați răspunsurile Dvs în comentarii: 

www.facebook.com/groups/platformeonline/posts/2919562435026546/

SESIUNEA # 1: CE ESTE UN PROIECT EDUCAȚIONAL?

29 ianuarie – 3 februarie

SESIUNEA # 2: CUM FORMULĂM O PROPUNERE DE PROIECT?

4-8 februarie

SESIUNEA # 3: STUDII DE CAZ – EXEMPLE DE PROIECTE EDUCAȚIONALE 

9-14 februarie

SESIUNEA # 4: DIAGRAMA GANTT CA INSTRUMENT DE MANAGEMENT

15-20 februarie

SESIUNEA # 5: CUM ELABORĂM BUGETUL UNUI PROIECT EDUCAȚIONAL?

21-24 februarie

SESIUNEA # 6: STRATEGII PENTRU ELABORAREA UNUI PROIECT EDUCAȚIONAL COERENT, ECHILIBRAT ȘI CONVINGĂTOR

25-28 februarie

SCENARIUL UNUI PROIECT EDUCAȚIONAL

TITLUL PROIECTULUI  
DISCIPLINA  
VÂRSTA ELEVILOR IMPLICAȚI  
DURATA PROIECTULUI  
OBIECTIVELE PROIECTULUI  
ECHIPA DE IMPLEMENTARE ȘI RESPONSABILITĂȚILE CORESPUNZĂTOARE  
DIAGRAMA GANTT CA INSTRUMENT DE MANAGEMENT  
MODALITĂȚILE ȘI PLATFORMELE DE COLABORARE LA DISTANȚĂ  
ACTIVITĂȚILE ORGANIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI 1.

2.

3.

4.

etc. 

BUGETUL PROIECTULUI  
PRODUSELE ELABORATE DE ELEVI LA FIECARE ACTIVITATE ȘI PRODUSUL FINAL  
MODALITĂȚI DE EVALUARE A ELEVILOR  
DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI