Revista digitală „Platforme Educaționale Online”

Revistă de teorie și practică educațională

în domeniul integrării tehnologiei informației și comunicațiilor în procesul de predare-învățare-evaluare a

Asociației Obștești „Academia de Inovare și Schimbare prin Educație”

Articolele publicate în Revista de specialitate „Platforme educaționale online” reflectă valorile și principiile unei educații digitale moderne, centrată pe elev, promovate la nivel european prin documentele de politică educațională din ultimii ani. „Cadrul european pentru instituțiile de învățământ competente la nivel digital” aprobat în 2015 de Comisia Europeană recomandă inovarea educației în epoca digitală din perspectiva a trei dimensiuni de bază – pedagogică, tehnologică și organizațională. Ne alineăm la convingerile „Planului de acțiune pentru educația digitală” aprobat în 2018 de Comisia Europeană, conform căruia tehnologiile digitale îmbogățesc procesul de învățare în variate moduri, oferă oportunități de învățare care trebuie să fie accesibile tuturor, sporesc motivația prin concentrarea asupra fiecărui elev în parte. Nu în ultimul rând, este nevoie de alfabetizare mediatică, de aptitudini și competențe digitale extrem de variate, de siguranță, securitate, bunăstare și de confidențialitate în universul digital.

Obiectivele prioritare ale revistei sunt o mai bună utilizare a tehnologiilor digitale în procesul de predare și de învățare, dezvoltarea aptitudinilor și competențelor digitale relevante pentru transformarea digitală și îmbunătățirea sistemelor de educație cu ajutorul unei analize mai bune a datelor și a unei viziuni prospective. Revista își propune își propune să devină o publicație de teorie și practică educațională orientată către promovarea integrării cu succes a diverselor instrumente și platforme educaționale online în procesul de predare-învățare-evaluare. Domeniile de interes includ abordări teoretice și practice în domeniul dezvoltării competențelor digitale, rezultate ale unor cercetări, modele de intervenție, studii de caz şi bune practici în domeniul predării tradiționale cu integrarea TIC, predării la distanță și predării de tip hibrid sau mixt, rezultate ale implementării unor proiecte educaționale care integrează eficient TIC, aplicații practice a diverselor platforme și instrumente web, modele de învățare centrate pe elev și implicarea activă a acestuia prin intermediul TIC și formarea profesională a cadrelor didactice interesate de utilizarea platformelor web în procesul de predare.

COLEGIUL DE REDACȚIE

 • Ana Datcu
 • Aura Comorasu
 • Ilina Cozniuc
 • Luchian Adeline-Daniela
 • Luminița Tiuliuliuc
 • Mihaela Gula
 • Maia Porombrica

ECHIPA REDACȚIONALĂ

Redactor-șef

 • Daniela Munca-Aftenev

Redactori:

 • Natalia Grîu
 • Olga Morozan
 • Tatiana Popa
 • Svetlana Lungu

ISSN 2587-4357

ADRESA REDACȚIEI

str. Valea Trandafirilor 16/3, mun. Chișinău, MD-2001

COPYRIGHT

Asociația Obștească „Academia de Inovare și Schimbare prin Educație”

IDNO: 1015620004698

Articolele publicate nu angajează în nici un fel instituțiile de care aparțin autorii și nu reflectă poziția finanțatorilor.