RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2021

12/04/2022

AISE a fost creat în anul 2015 de un grup de entuziaști dornici de a aborda educația pentru schimbare şi dezvoltare, tehnologie şi progres din perspectiva UNESCO. Astfel, proiectele implementate de AISE prezintă soluții practice ca răspuns la schimbările globale care apar la scara sistemului de învățământ la nivel de organizare, conducere managerială, distribuție a resurselor pedagogice și relația cu societatea.

În anul 2021 am fost afectați de Pandemie, dar cu toate acestea, am oferit suport gratuit miilor de cadre didactice și manageriale din Republica Moldova și România, membri ai Comunității „Platforme Educaționale Online”, am instruit gratuit sute de elevi din diverse regiuni ale țării în cadrul Programului de studiere a limbii engleze „Access Microscholarship”, am lansat două centre culturale America House care oferă servicii gratuite tuturor celor interesați de cultura și civilizația SUA în Chișinău și Bălți, am organizat vizite de schimb ale experților americani și am distribuit mii de cărți donate ca rezultat al colaborării cu Parteneriatul bilateral cu Statul Carolina de Nord, SUA.

Cu susținerea partenerilor locali și internaționali, am desfășurat proiecte sociale, programe de dezvoltare personală, proiecte educaționale transfrontaliere cu acces deschis și gratuit din dorința de a aduce inovare și schimbare prin educație, așa cum o sugerează denumirea organizației noastre.

SCOPURILE ASOCIAȚIEI

a) consultarea, consilierea, sprijinirea, acordarea asistenței didactice, psihologice și juridice copiilor, tinerilor și adulților în analizarea, evaluarea și soluționarea problemelor de ordin instructiv, psihologic și juridic în vederea edificării unui sistem social performant și competitiv ;

b) facilitarea integrării în societate a copiilor din pături vulnerabile, din categoria minorităților naționale și a romilor, a copiilor, tinerilor și adulților aflați sub tutelă și curatelă, a copiilor a căror părinți sunt plecați peste hotarele țării;

c) instruirea copiilor și tinerilor în vederea pregătirii pentru viața de familie și cu privire la sănătatea familiei;

d) reprofilarea profesională a tinerilor în vederea asigurării integrării acestora pe piața de muncă, asigurarea egalității de gen;

e) instruirea didactică, psihologică și juridică a profesorilor și altor categorii de persoane în activitatea cărora intră interferența cu copiii, elevii, tinerii și adulții;

SARCINI ȘI METODE DE REALIZARE

a)Organizarea de sesiuni de instruire, seminarii, conferințe, programe de dezvoltare personală și profesională;

b)Organizarea timpului liber al copiilor, elevilor și tinerilor;

c)Implementarea de proiecte culturale, educaționale, academice și de dezvoltare profesională;

d)Acordarea asistenței psihologice și juridice persoanelor social-vulnerabile;

e)Editarea, publicarea și multiplicarea publicațiilor periodice pentru copii, elevi, tineri și adulți;

f)Desfășurarea proiectelor de cercetare: sondaje, studii de caz, etc.;

g)Crearea de relații de parteneriat cu diverse instituții educaționale, instituții centrale și locale ale statului, organizații necomerciale în domenii aferente;

h)Efectuarea altor activități pentru realizarea scopurilor propuse de asociație, care nu contravin ordinii de drept și legislației în vigoare.